close
تبلیغات در اینترنت
آموزش زبان و ادب پارسی
آشنایی، طرح ایده، تبادل نظر و انتقال اطلاعات با مشتاقان زبان و ادب پارسی

دانش‌آموز گرامی و همکار ارجمند به درگاه ما خوش آمدید! هدف این وبسایت بیان مطالب ادبی مربوط به دبیرستان (دوره اول) به ساده‌ترین شکل و کوتاه‌ترین بیان است. در این راه از مطالب کتاب درسی و دیگر مطالب آسان‌ساز استفاده می‌شود.نوع مطلب : با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هشتم ,
برچسب ها :
نوشته شده در چهارشنبه 06 اسفند 1393 توسط محسن آصفی| تعداد بازدید : 27

 

نظم و نثر – نوشتۀ زبانی و نوشتۀ ادبی  

نظم و نثر:  نوشته‌ای که به شعر باشد ، نظم نامیده می شود و نوشتۀ غیر شعر را نثر می‌نامند.

نوشتۀ زبانی: هرگاه بخواهیم فقط مقصود خود را بیان کنیم ، شیوۀ بیان ما زبانی است ؛ مثال : خورشید در  صبح  طلوع می کند.  

نوشتۀ ادبی: هرگاه بخواهیم مفصود خود را زیباتر و تأثیر گذارتر بیان کنیم ، شیوۀ بیان ما ادبی است ؛ مثال : صبحگاهان خورشید به جهرۀ شهر لبخند می زند .

 

درس2

ارکان تشبیه  

تشبیه آن است که چیزی را از لحاظ داشتن صفتی به چیز دیگری مانند کنیم . هر تشبیه چهار رکن دارد ، رکن اوّل) مشبّه )کلمه ای است که آن را تشبیه می کنیم . رکن دوم(مشبّه‌به) کلمه ای است که رکن اوّل را به آن تشبیه می کنیم . رکن سوم(وجه شبه) شباهت رکن اوّل ودوم است ومعمولاً حذف می شود.رکن .چهارم(ادات تشبیه) کلماتی است که تشبیه را برقرار می سازد ( مانندِ ، مثلِ ، چون ، هم چون ، به سانِ و. . . )گاهی رکن چهارم هم حذف می شود.


ادامه مطلب


نوع مطلب : با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هشتم ,
برچسب ها : برچسب ها : دانش های زبانی و ادبی ، فارسی هشتم ,
نوشته شده در جمعه 30 آبان 1393 توسط محسن آصفی| تعداد بازدید : 517

درس 8

صفت بیانی   

هرگاه بخواهیم برای اسمی توضیحی بیاوریم ؛ مثلاً رنگ ، اندازه ، جنس و  .  .  . آن را بیان کنیم از صفت بیانی استفاده می‌کنیم ، در این صورت یک گروه  اسمی شامل هسته (موصوف) و صفت بیانی خواهیم داشت. درنمونه‌های زیر برای قلم(هسته) چند صفت بیانی آورده‌ایم . واژه های بعد از قلم،صفت بیانی هستند:          قلم  آبی  -  قلم  بزرگ  -  قلم  چوبی  -  قلم  خوب  -  قلم  زیبا  -  قلم  شکسته

صفت بیانی  معمولاً وابستۀ پسین است ؛یعنی بعد از هسته آورده می‌شود.

 

 درس  9

جناس

جناس آن است که نویسنده یا شاعر ، کلماتی را بیاورد که دارای چند حرف هم جنس باشند، مانند کلمات خط دار زیر :

خار کش پیری   با  دلق  درشت   /   پشته ای خار همی برد به پشت  (3 حرف هم جنس)

ای نام تو  بهترین  سر آغاز    /    بی نام  تو  نامه  کی  کنم  باز   (3 حرف هم جنس)

کفر است درطریقت ما کینه داشتن   /   آیین ماست سینه چون آیینه داشتن (4حرف هم جنس)


ادامه مطلب


نوع مطلب : با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هشتم ,با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هشتم ,
برچسب ها : برچسب ها : دانش های زبانی و ادبی،هشتم , فارسی هشتم ,
نوشته شده در پنجشنبه 29 آبان 1393 توسط محسن آصفی| تعداد بازدید : 1849

1-   معنی کلمات مشخص شده را بنویسید. ( 2/5 نمره )

الف) محمّد تقی شیفتۀ  طبیعت بود .  

ب ) پیامبر در تنهایی سیمایی  محزون و متفکّر داشت .  

پ ) چمران در میان مردم بسیار محبوب بود .  

ت )  ما باید نیروی جوانی  و شادابی خود را با تفکّر و  بصیرت همراه کنیم .

ث ) خداوند « نمی توانم » را  قرین  رحمت  خود کند .

2-  مفرد کلمات زیر را بنویسید . ( 1نمره )

قبور (           )        امور (           )        ظِلال (          )         مفاهیم (            )

3- متضاد کلمات زیر را بنریسید. ( 0/5 نمره )

         ظلمت (            )                    آسودگی (           )


ادامه مطلب


نوع مطلب : با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هشتم ,با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هشتم ,با دانش آموزان ,نمومه سؤالات فارسی هفتم ,
برچسب ها : برچسب ها : سؤالات فارسی ، هفتم ، ,
نوشته شده در پنجشنبه 07 فروردين 1393 توسط محسن آصفی| تعداد بازدید : 139

درس 11

                                   ضمیر                 

 ضمیر واژه ای است که معمولاً به جای اسم می نشیند.

 ضمیر ها یاگسسته (جدا ) هستند یا پیوسته (چسبیده به کلمة قبلی )

ضمیر های گسسته  : من ، تو ، او ، ما ، شما ، ایشان

ضمیر های پیوسته  : -َ م –َ ت  –َ ش –ِ مان –ِ تان –ِ شان

اسمی که ضمیر به جای آن آمده است ، مرجع آن ضمیر است ؛ مثال:مریم دانش آموز پرتلاشی است ، دوستانش  آیندۀ خوبی را برای او پیش بینی می کنند.

در مثال بالا دو ضمیر «  َش » و « او » به جای مریم نشسته اند ، پس مریم مرجع هر دو آن هاست.

                                 کلمات هم خانواده                             

هم خانواده به کلماتی می گویند که سه حرف آن مشترک است، این واژه ها از عربی به فارسی وارد شده اند

واین سه حرف مشترک ،حروف اصلی یا ریشه ی آن هاست ؛مثال: عالِم (دارنده ی دانش) معلّم (آموزنده ی دانش ) تعلیم (آموختن دانش)علم (دانش) همین طور که مشاهده  می کنید ، کلمات هم خانواده با هم ارتباط معنایی دارند.


ادامه مطلب


نوع مطلب : با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هشتم ,با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هشتم ,با دانش آموزان ,نمومه سؤالات فارسی هفتم ,با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هفتم ,
برچسب ها : برچسب ها : دانش های زبانی و ادبی ، فارسی هفتم ,
نوشته شده در پنجشنبه 10 بهمن 1392 توسط محسن آصفی| تعداد بازدید : 1536

درس 6

                                               متمّم   

حرف های اضافه(نشانه ی متمّم) : به، با، بی، بر، برای، بدون، از، در، جز(مگر) ، مانندِ (مثلِ ) و...

متمّم : یک یاچند کلمه که پس از حرف اضا‌فه آورده شود ، متمّم نامیده می شود ؛   مثال:

مردان  بزرگی   در     ایران  زیسته‌اند. بهرام از  بازار بزرگ قدس ، پیراهنی خرید. در این نمونه ها کلمات مشخّص شده متمّم هستند .                             

                 جابه جایی کلمات در جمله

فارسی زبانان وقتی به طور طبیعی سخن می گویند معمولاً نهاد را در اوّل و فعل را در آخر جمله می آورند. بقیه اجزای جمله (مانند مفعول، مسند و ...) در وسط بین نهاد و فعل آورده می شود امّا در شعر ونثرادبی گاهی این ترتیب به هم می خورد که البتّه این جابه جایی برزیبایی سخن می افزاید ؛ . مثال ((شدش گیتی به پیش چشم تاریک )) که فعل در اوّل جمله آمده است و در اصل بدین گونه بوده است : گیتی پیش چشم او تاریک شد.


ادامه مطلب


نوع مطلب : با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هشتم ,با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هشتم ,با دانش آموزان ,نمومه سؤالات فارسی هفتم ,با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هفتم ,با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هفتم , ,
برچسب ها : برچسب ها : دانش های زبانی و ادبی ، اول دبیرستان ، دوره اول ، هفتم ,
نوشته شده در یکشنبه 24 آذر 1392 توسط محسن آصفی| تعداد بازدید : 843

مقدّمه و فصل 1

v      نظامی گنجه‌ای- قرن6 (مخزن الاسرار،لیلی ومجنون،خسرو وشیرین،هفت پیکر،اسکندرنامه)

v      خواجه عبدالله انصاری – قرن 5(مناجات نامه ، الهی نامه)

v      شیخ محمود شبستری- قرن 8 (مثنوی گلشن راز)

v       قیصرامین پور – معاصر (تنفس صبح، مثل چشمه مثل رود،به قول پرستو ، در کوچة آفتاب ، آینه های ناگهان)

v       سعدی شیرازی – قرن 7 (گلستان نثر آمیخته به شعر،بوستان به شعر،دیوان اشعار)

v      علی شریعتی - معاصر(کویر،فاطمه فاطمه است)

فصل 2

v      مولوی – قرن  7 (مثنوی معنوی )

v      محمد جواد محبت – معاصر


ادامه مطلب


نوع مطلب : با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هشتم ,با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هشتم ,با دانش آموزان ,نمومه سؤالات فارسی هفتم ,با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هفتم ,با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هفتم , ,با دانش آموزان ,تاریخ ادبیّات هفتم در یک نگاه ,
برچسب ها : برچسب ها : تاریخ ادبیّات ، هفتم ، اول دبیرستان ,
نوشته شده در جمعه 22 آذر 1392 توسط محسن آصفی| تعداد بازدید : 154

                           تشبیه                           

تشبیه آن است که کسی یا چیزی را از لحاظ داشتن صفتی به کسی یا چیزی دیگر مانند کنیم ، هر تشبیه چهار رکن دارد :

رکن اوّل کلمه ای است که آن را تشبیه می کنیم ( مشبّه ) .

رکن دوم کلمه ای است که رکن اوّل را به آن تشبیه می کنیم. ( مشبّهٌ به)

رکن سوم شباهت رکن اوّل و دوم است و معمولاً حذف می شود.( وجه شبه )

رکن چهارم کلماتی است که تشبیه را برقرار می سازد ؛ از قبیل: مانندِ ، مثلِ ، چون ، هم چون ، به سانِ و . . . ( ادات تشبیه )، گاهی رکن چهارم هم حذف می شود  .

مثال : پیراهن او   مثل   برف   سفید  است .    ←    تشبیه کامل                 

             1          4      2       3                                                                     

 


ادامه مطلب


نوع مطلب : با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هشتم ,با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هشتم ,با دانش آموزان ,نمومه سؤالات فارسی هفتم ,با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هفتم ,با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هفتم , ,با دانش آموزان ,تاریخ ادبیّات هفتم در یک نگاه ,با دانش آموزان ,انواع فعل ( از نظر زمان ) ,با دانش آموزان ,آرایه ها ی ادبی ,
برچسب ها : برچسب ها : آرایه های ادبی، دوره راهنمایی ,
نوشته شده در چهارشنبه 17 آبان 1391 توسط محسن آصفی| تعداد بازدید : 1235

در کتاب های پیشین فارسی دوره ی راهنمایی که تقریباً  در سال های 74 تا 87 در

دست دانش آموزان بود ، یک درس کامل کتاب اوّل به معرّفی شاهنامه می پرداخت

ودر سال دوم داستان " نخستین جنگ  رستم  باافراسیاب " و نیز داستان شورانگیز

و مصوّر  "هفت خان" طرح شده بود . نگارنده به خاطر دارد که شاگردان این درس ها

را از قبل می خواندند و با شوق و بی قراری  برای طرح آن ها در انتظار  می ماندند

و چه بسا دبیر  خود را وادار می کردند تا  در باره ی رستم  ، هفت خان  و قبل و بعد 

داستان  برای  آنان  توضیح  دهد .

شنیدنی تر آن که مؤلّفان آن کتاب ها که چهار درس از شاهنامه  در کتاب قرار داده

 بودند ،سایه ی یک غیرمتخصّص را هم  بر  سر خودداشتند ، چرا  که تسلّط  رأی و

اندیشه و کلام غلامعلی حدّاد عادل در جای جای آن کتاب ها آشکار بود.

و امّا در  سری جدید کتاب های  فارسی دوره ی راهنمایی که تقریباً  از  سال 87 

تألیف  گردیده  و  استفاده  می گردد ، از  شاهنامه ی فردوسی ، از کتابی که به

حق در ردیف  بزرگ ترین آثار حماسی جهان  است ، به جز  چند  بیت  پراکنده  و

یکی دو تعریف  کم محتوا  که سرجمع  به  یک  صفحه  هم  نمی رسد ، ( آن هم

برای خالی نبودن عریضه) سخنی در میان نیست.


ادامه مطلب


نوع مطلب : با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هشتم ,با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هشتم ,با دانش آموزان ,نمومه سؤالات فارسی هفتم ,با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هفتم ,با دانش آموزان ,دانش های زبانی و ادبی فارسی هفتم , ,با دانش آموزان ,تاریخ ادبیّات هفتم در یک نگاه ,با دانش آموزان ,انواع فعل ( از نظر زمان ) ,با دانش آموزان ,آرایه ها ی ادبی ,با همکاران وعلاقه مندان ,صفر داستان ، سهم دانش آموزان راهنمایی از شاهنامه ,
برچسب ها : برچسب ها : کتاب های فارسی راهنمایی ، , شاهنامه ، , فردوسی ,
نوشته شده در شنبه 06 خرداد 1391 توسط محسن آصفی| تعداد بازدید : 276
درباره وبلاگ

ما قصه ی سکندر و دارا نخوانده ایم                از ما به جز حکایت مهر و وفا مپرس
آرشيو وبلاگ
نظرسنجي
آمار وبلاگ
افراد انلاین : 1
کل بازديد : 73,217
بازديد امروز :6
بازديد ديروز : 91
ماه گذشته : 178
هفته گذشته : 6
سال گذشته : 10,819
تعداد کل پست ها : 11
نظرات : 110

پشتیبانی قالب


Powered By
rozblog.com